• [ ZHIHU ] ĐÍCH NỮ “PHẾ VẬT”Tác giả: Cung Tường Vãng Sự - 宫墙往事Thể loại: Cổ đại, gia đấu, vả mặt, tình cảm gia đình, góc nhìn nữ chính.Editor: Mèo Tri Thức- ------------------------------------Sau khi ...
    20K
  • Tiêu đề gốc:Tướng Công, Viết Hưu Thư Đi[Với người ngoài, đây là một câu chuyện thế này:]Từ lúc biết mình phải gả cho Tống Thế An, Tô Đường đã quyết định chắc chắn phải nhận được hưu thư trong vòng mộ...
    550K
  • Đứng đầu