• Một buổi sáng xuyên qua, lại đi tới Tam quốc, vẫn là sắp chết bởi Uyển Thành trận chiến ma chết sớm tào mậu? Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, Uyển Thành chi chiến, lại là bởi vì một nữ nhân Trương Tú phát...
    1250K
  • 【 Sảng văn + Chiến thần + Đế Vương + Vô địch + Chiến tranh 】 Dương Chiêu xuyên qua Tùy Đường thời đại, trở thành Tùy Đế Dương Quảng cùng Tiêu hoàng hậu trưởng tử, vốn cho rằng có thể thật tốt hưởng t...
    1610K
  • Đứng đầu