• Cũng là ngọc nữ sắc nước hương trời, thế nhưng số phận của cô và chị lại khác nhau một trời một vực!Trong khi cô phải chèo chống vì gia tộc đến mức phải bỏ mạng thì chị cô lại là minh tinh được người...
    1150K
  • Nguyên tác: Tra nữ trọng sinh kýThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình,hiệnđại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Hào môn thế gia​Số chương:64 Chương (69c+5PN)Du Yến chính là dạng người thích đâm đầu vào chỗ chết....
    70K
  • Thể loại: cổ đại, trùng sinh, sủng ngọt thoải mái, tất nhiên là sạch nữa ạhConvert: annyangEdit: Phương MoeAi cũng biết rằng Phủ Trấn Quốc công chính là dương thịnh âm suy, đến đời của Giang Diệu, mộ...
    600K
  • Đứng đầu