• Nàng vốn là sát thủ được tổ chức bồi dưỡng, đào tạo từ nhỏ, thân thủ so với bộ đội đặc chủng không hề thua kém. Trong một lần tiếp nhận một vụ làm ăn lớn của tổ chức, nàng vì phạm phải một sai lầm tr...
    850K
  • Đứng đầu