• Thể loại: đam mỹ, kỹ nam thụ,  1x 1, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, HEEdit: KatMột cặp được mọi người xác định là xứng lứa vừa đôi khi một người kĩ nam hết thời, xấu từ trong ra ngoài, lại thêm một...
    100K
  • Thể loại:Đam mỹ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, cường thủ hào đoạt, hào môn thế gia, 1×1, SEĐây là một cuộc gặp gỡ không nên có giữa hai con người.Cao Văn và Văn Thanh Dương nổi tiếng là hai công t...
    80K
  • Tại sao lại có tên là Hội bát nháo? Ắt hẳn phải có nguyên do của nó. Kỳ thực rằng, cái tên này không phải do họ chủ đích nghĩ ra.“Dao tỷ à, tỷ chắc đây là hội sát thủ chứ?”“Chắc! Chúng ta toàn bộ đều...
    80K
  • Đứng đầu