• Cảnh Dương là Tiêm Nhu Công Chúa của thành Việt Dương. Vốn được hoàng thượng yêu quý, chiều chuộng nên tính cách nàng có phần phóng khoáng, nghịch ngợm, hành động tùy vào sở thích.Lại nghe phụ hoàng ...
    580K
  • Đứng đầu