• Dưới ánh trăng bách quỷ dạ hành, cây hoa anh đào hạ chè chén, trong phòng nhẹ ngữ quái đàm……( quyển sách nhữu tạp có ảo tưởng hương, xảo quyệt quỷ, Inuyasha nhiều chuyện xưa, bất quá, liền tính không...
    1960K
  • Đứng đầu